Bordweg 2 Lengmatta, Davos Frauenkirch

Neubau
Einfamilienhaus
2008/2009